Mokytojų pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. (I pusmetis)

Ugdymosi proceso trukmė:

1-4 klasės – 35 savaitės

5-8, Ig-IIg klasės – 37 savaitės

IIIg – 36 savaitės

IVg klasė – 34 savaitės

 

ŽELVOS GIMNAZIJOS  MOKYTOJŲ 2022-2023 M.M I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

(rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.)

 

- Pirmadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

Dail/Tech 12

Menai/Techn11

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 8

Rusų k. 6

Rusų10

 

Rusų k. 12

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų3

Anglų2

Fi/Biol 12

Gamta 6

Biologija 11

Biologija 10

Biologija 8

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų 10

Anglų k. 5 

Anglų k. 8

Anglų k. 7

Anglų k. 6

 

Anglų 11(A)

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 9

Matematika 7

 

Matematika 8

Matematika 11

Geom/Planim 12

 

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 6

Neform. ugd.

/////

IMic

Irena Micienė

 

Fi/Biol 12

 

Istorija/Fizika 12

Fizika 9

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

 

Chemija 9

Menai/Techn11

 

Chemija 8

Neform. ugd.

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

Dail/Tech 12

Menai/Techn11

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

KMac

Kristina Macijauskienė

 

 

 

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 5

 

Tikyba 4

Tikyba 7

 

/////

DŽid

Daiva Židonienė

Istorija 11

Piliet_pagr 9

Istorija 9

Istorija/Fizika 12

Istorija 5

Istorija 10

 

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 5

 

Lietuvių k. 7

 

Lietuvių k. 9

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

 

Šokis2

Šokis3

 

Neform. ugd. 

/////

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 7

 

Muzika 1

Muzika 8

Muzika 10

 

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 6

Matematika 10

 

Matematika 5

Matematika 11

Geom/Planim 12

/////

ZKri

Zita Kriaučiūnienė

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

Neform. ugd.

 

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

Neform. ugd.

JTav

Jonė Tavorienė (1 kl)

Matematika 1

Lietuvių k. 1

 

Lietuvių k. 1

Neform. ugd.

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė (2 kl)

Fizinis ugd 2

 

Lietuvių k. 2

 

Matematika 2