Mokytojų pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. (II pusmetis)

Ugdymosi proceso trukmė:

1-4 klasės – 35 savaitės

5-8, Ig-IIIg klasės – 37 savaitės

IVg klasė – 33 savaitės

ŽELVOS GIMNAZIJOS  MOKYTOJŲ 2020-2021 M.M II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (sausio 25 d. –mokslo metų pabaiga)


- Pirmadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

KMac

Kristina Macijauskienė

 

Dailė 5

Dailė 10

 

ALiš

Algirdas Liška

 

Technol/Chemija 11

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 6

Rusų k. 8

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų3

Anglų2

Anglų k. 4

 

Biologija 10

 

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų 10

Anglų k. 5

Anglų k. 8

Anglų k. 7

Anglų k. 6

 

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 6

Matematika 7

Matematika 12

Matematika 11

Matematika 5

Geom/Planim11

 

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 12

/////

IMic

Irena Micienė

 

Fizika 9

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

 

Technol/Chemija 11

Chemija 9

Chemija 10

Chemija 8

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

Menai 12

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 8

Geografija 6

Geografija 9

Geografija 12

Geografija 7

Geografija 11

/////

LMon

Lina Monkevičienė

Tikyba 7

 

Tikyba 5

Dorinis 11

Tikyba 9

 

/////

LŽil

Loreta Žilinskienė

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

RPov

Rasa Povylienė

 

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 6

 

Lietuvių k. 12

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

 

/////

VDri

Vilmantas Driukas

Menai 12

Muzika 1

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 9

Matematika 10

Matematika 12

Matematika 11

Matematika 8

Geom/Planim11

 

/////

VTav

Vidas Tavoras

Informatika 11

/////

 


- Antradienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

KMac

Kristina Macijauskienė

 

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 6

 

Technologijos 10

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų10

Rusų k. 7

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų3

Biologija 12

Gamta 5

Biologija 7

Anglų k. 4

Biologija 11

Biologija 11(A)

 

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 6

Anglų k. 11

Anglų k. 9

Anglų k. 5

Anglų k. 8

Anglų k. 12

 

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 7

Matematika 5

Matematika 11

Matematika 12

Matematika 6

Ekonomika 9

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

/////

Fizinis ugd 9

Fizinis ugd 10

 

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 8

 

/////

IMic

Irena Micienė

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

 

Technologijos 6

Chemija 8

 

Technologijos 10

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geog_12_11(A)

Geografija 7

Geografija 8

Geografija 10

Geografija 11

Geografija 6

Geografija 9

/////

LMon

Lina Monkevičienė

/////

LŽil

Loreta Žilinskienė

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 9

 

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 11

Lietuvių k. 5

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 5

Muzika 2

 

Muzika 9

Muzika 7

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 10

Matematika 8

Matematika 11

Matematika 12

Matematika 9

 

Matematika(A) 12

/////

VTav

Vidas Tavoras

 

/////


- Trečiadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

KMac

Kristina Macijauskienė

 

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 5

Technologijos7

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų10

Ru/Ch 12

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų2

Biologija 7

 

Biologija 10

Biologija 12

Gamta 6

 

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 9

Anglų k. 12

Anglų k. 7

Anglų k. 8

Anglų k. 11

 

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 11

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 10

Fizinis ugd 9

 

/////

IMic

Irena Micienė

 

Fizika 10

 

Fizika 8

Fizika 9

/////

JGin

Jolita Gineikienė

 

Technologijos 5

Technologijos7

Ru/Ch 12

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

Tikyba 6

Tikyba 1

Tikyba 4

Tikyba 3

 

Dorinis ugdymas 12

 

/////

LŽil

Loreta Žilinskienė

Istorija 8

Istorija 6

Istorija 10

Istorija 9

Istorija 5

Istorija 11

Istorija 11(A)

/////

LLatv

Laimonas Latvys

Info_10

 

Info 9

informatika 6

Informatika 8

Informatika5

 

/////

RPov

Rasa Povylienė

Tekst_rašymas 12

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 11

Lietuvių k. 9

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

VDri

Vilmantas Driukas

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika (A) 11

Matematika 9

Matematika 8

 

/////

VTav

Vidas Tavoras

 

/////


- Ketvirtadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

KMac

Kristina Macijauskienė

 

Dailė 6

Dailė/Tech 8_9

Dailė 7

 

ALiš

Algirdas Liška

 

Dailė/Tech 8_9

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

12_Info/Ru

Rusų k. 6

Rusų k. 7

Rusų k. 9

/////

DAugl

Dalia Auglienė

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 5

Anglų k. 7

 

Anglų k. 9

Anglų 10

Anglų k. 11

Anglų 11(A)

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 7

Matematika 6

Matematika 5

Matematika 11

Matematika 12

Geom/Planim 12

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 8

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 12

 

Fizinis ugd 11

Fizinis ugd 6

 

/////

IMic

Irena Micienė

 

Fizika 8

Fizika 7

 

Fizika 10

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 12

Chemija 10

Chemija 9

 

Dailė/Tech 8_9

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

 

Menai11

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 2

 

/////

LŽil

Loreta Žilinskienė

Istorija 9

Istorija 12

Istorija 6

Istorija 7

Istorija 5

Istorija 10

Istorija 12(A)

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 10

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 11

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 5

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

 

Menai11

 

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 3

Menai11

Muzika 1

Muzika 4

 

Muzika 6

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 10

 

Matematika 8

Matematika 11

Matematika 12

Geom/Planim 12

 

/////

VTav

Vidas Tavoras

 

12_Info/Ru

 

/////

                     

- Penktadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

KMac

Kristina Macijauskienė

 

ALiš

Algirdas Liška

/////

 

Žmogaus sauga 7

Žmogaus sauga 6

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 8

Rusų k. 9

 

Anglų/Rusų12(B2)

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 12

Gamta 5

Gamta 6

Biologija 9

Biologija 11

Biologija 8

 

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 6

 

Anglų 10

Anglų k. 12

Anglų/Rusų12(B2)

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 5

Matematika 12

Matematika 5

Matematika 6

Matematika 7

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 7

 

Fizinis ugd 11

Fizinis ugd 5

 

/////

IMic

Irena Micienė

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

 

/////

LMon

Lina Monkevičienė

Etika 11

Tikyba 10

 

Tikyba 8

 

/////

LŽil

Loreta Žilinskienė

Istorija 8

Istorija 11

Istorija 7

Istorija 12

Piliet_pagr 9

Piliet. pagr. 10

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 8

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 11

Lietuvių k. 5

 

Tekst_rašymas 11

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 4

Muzika 3

Muzika 8

Muzika 2

Muzika 10

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 9

Matematika 12

Matematika 10

 

/////

VTav

Vidas Tavoras

 

/////