Tradiciniai renginiai

Želvos gimnazijos olimpiadų, konkursų, sporto varžybų ir kitų veiklų planas 2023– 2024 m. m.

Mėnuo

Ugdomasis darbas po pamokų

 

Olimpiados, konkursai, sportinės varžybos

Veikla, susijusi su mokinių tėvais, mokytojų taryba

Rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė

ats.  L. Monkevičienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė.

 

Žydų genocido dienos minėjimas

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė , R. Povylienė

 

Sveikatingumo savaitė

ats. G. Markevičius, klasės auklėtojai

 

Europos kalbų diena (1-12 kl.)

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninės kaimo vietovių lengvosios atletikos kroso varžybos

ats. G. Markevičius

 

 

 

 

 

Spalis

Tarptautinė mokytojų diena

ats. D. Auglienė, IV g. kl. 

 

Rudens gėrybių paroda

ats. L. Monkevičienė,

pradinių kl. mokytojos, klasės auklėtojai

 

LR Konstitucijos egzaminas

ats. D. Židonienė

MSG susirinkimas

Lapkritis

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas.

Dalyvaujame paskelbtoje akcijoje

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Mokyklos gimtadienio šventė

ats. mokyklos bendruomenė

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybos

ats. G. Markevičius  

 

 

Gruodis

Netradicinio ugdymo diena „Šventų Kalėdų dvasia“

(mokyklos puošimas, eglutės įžiebimas)

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė, A. Ališauskienė, klasių auklėtojai, NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė

 

Akcija „Duok leteną“ (gyvūnų globos namų lankymas)

ats. NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė, klasių auklėtojai

 

Kalėdos pas mažuosius

ats. L. Monkevičienė, pradinių klasių mokytojos: J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė, D. Dulevičienė

 

 

MSG susirinkimas

 

Mokytojų tarybos posėdis I trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

 

Sausis

Sausio 13-osios minėjimas  „Atmintis gyva, nes liudija“ - istorijos pamoka

ats. L. Monkevičienė, D. Židonienė, D. Tauginienė, klasių auklėtojai

 

Gerų emocijų diena

ats. L. Monkevičienė,

pradinių kl. mokytojos, klasės auklėtojai

 

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 varžybos

ats. G. Markevičius  

 

Rajoninė istorijos olimpiada I –IVg. kl.

ats. D. Židonienė

 

Rajoninė chemijos olimpiada I –IVg. kl.

ats. J. Gineikienė

 

Rajoninė biologijos olimpiada I – IVg. kl.

ats. D. Auglienė

 

Rajoninė lietuvių ir literatūros olimpiada I –IVg.kl.

ats. R. Povylienė

ADVENTUR Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“  6 – IV g kl. ats. D. Židonienė, D. Tauginienė

MSG susirinkimas

 

 

Vasaris

Šimtadienio šventė

ats. R.Stražinskienė,  II g. kl.

 

Sėkmingiausio abituriento rinkimai

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė , R. Povylienė

 

 Užgavėnės

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Vasario 16 dienai skirtas šventinis minėjimas ir koncertas

ats. L. Monkevičienė,  R. Zabelienė, A. Ališauskienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė,  

 

Gimtosios kalbos dienos

ats. R. Povylienė, R. Stražinskienė

 

 

 

 

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos

ats. G. Markevičius

 

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų stalo teniso varžybos

ats. G. Markevičius 

 

Rajoninė anglų kalbos olimpiada IIIg. kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

 

Rajoninė dailės olimpiada 8-12 kl.

ats. J. Grigusevičienė

 

Rajoninė matematikos olimpiada I-IVg.kl.

ats. V. Liškienė

 

Rajoninė rusų kalbos olimpiada II-IVg.kl.

ats. A. Stankevičienė

 

Rajoninė fizikos olimpiada 8-12 kl.

ats. I. Micienė

 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

 

Rajoninė geografijos olimpiada I-IVg. kl.

ats. J. Kuodienė

Mokytojų tarybos posėdis I pusmečio ir II trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

MSG susirinkimas

 

Olweus PPP tyrimo rezultatų supažindinimas gimnazijos bendruomenei

Kovas

Kaziuko mugė

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Kovo 11-oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena

ats. L. Monkevičienė, J. Grigucevičienė, A. Ališauskienė, J. Gineikienė

 

 

 

Pasaulinė Dauno sindromo diena

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Lietuvos istorijos žinovas 5- 12 kl.

ats. D. Židonienė

 

Anglų kalbos „Kengūra“

ats. D. Kriaučiūnaitė

 

Mažoji chemijos olimpiada 8 kl.

ats. J. Gineikienė

 

Raštingumo konkursas 5- 8 kl.

ats. R. Povylienė

 

Anglų kalbos konkursas II –IIIg. kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

 

Matematikos tarptautinis konkursas „Kengūra“

1-12 kl.

ats. V. Liškienė

 

Rajoninė pradinių klasių matematikos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos).

 

Rajoninė pradinių klasių lietuvių kalbos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos

 

XI geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6 – 8 kl., I – IV g kl.  ats. J. Kuodienė

 

Rajonų /miestų geografijos olimpiada I – IV g kl.  ats. J. Kuodienė

 

Balandis

Tradicinė Menų savaitė

ats. L. Monkevičienė, R. Zabelienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė, A. Ališauskienė  

 

 

 

Nacionalinis Česlovo Kudabos geografijos konkursas 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

 

Nuotolinė 7 -8 kl. geografijos olimpiada

 ats. J. Kuodienė

Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 kl.

ats. V. Liškienė

 

 

MSG susirinkimas

Gegužė

Šeimos šventė

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė, A. Ališauskienė 

 

Miesto šventė

ats. mokyklos bendruomenė

 

Paskutiniojo skambučio šventė

ats. R. Stražinskienė, II g. kl., D. Auglienė, IV g. kl.

 

Dailės brandos baigiamųjų darbų paroda

ats. J. Grigucevičienė

 

Mokslo metų baigimo šventė 1-4 kl.

ats. pradinių klasių mokytojos: J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė, D. Dulkevičienė

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų lengvosios atletikos varžybos (rungtys ir keturkovės)

ats. G. Markevičius  

 

Europos egzaminas ats. D. Židonienė

 

Vertimų ir iliustracijų konkursas 2 -12 kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

 

 

Birželis

Gedulo ir vilties dienos minėjimas ,,Kalba tremtinių vaikai ir anūkai"

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė, R. Povylienė

 

Vaikų vasaros stovykla

ats. pradinių klasių mokytojos: J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė, D. Dulkevičienė

 

Ekskursijos, turistiniai žygiai, projektai, edukacinės programos

ats. klasių auklėtojai 

 

Mokslo metų užbaigimo šventė 5-11 kl.

ats. L. Monkevičienė, gimnazijos vadovai

Geografinio tako konkursas  6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

MSG susirinkimas

 

Mokytojų tarybos posėdis II pusmečio ir III trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

 

Parengė: mokytoja Lina Monkevičienė

Atnaujinta: 2024-02-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.