Tradiciniai renginiai

Olimpiadų, konkursų, sporto varžybų ir kitų veiklų planas 2020 – 2021 m. m.

Mėnuo

Renginiai

Olimpiados, konkursai, sportinės varžybos

Veikla, susijusi su mokinių tėvais, mokytojų taryba

Rugsėjis

Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena „Kaip gera sugrįžt!“

ats. L. Monkevičienė

Žydų genocido dienos minėjimas

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė 

Europos kalbų diena (1-12 kl.)

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninės kaimo vietovių lengvosios atletikos kroso varžybos

ats. G. Markevičius

 

 

 

 

 

Spalis

Mokytojų dienos šventė „Kai šventė pražysta gėlėmis“

ats. L. Monkevičienė, IV g. kl. 

Šlepečių ir gerų emocijų diena mokykloje

ats. L. Monkevičienė 

Mirusiųjų pagerbimas lankant bei tvarkant kapus

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

LR Konstitucijos egzaminas

ats. L. Žilinskienė

Tėvų susirinkimas

ats. klasės auklėtojai, gimnazijos vadovai

 

Lapkritis

111 mokyklos gimtadienis „Sveikiname Tave, brangi mokykla!“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė,  K. Macijauskienė

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Dalyvaujame paskelbtoje akcijoje

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

Projekto „Menų savaitė kitaip“ edukacijos

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigusevičienė  

Lietuvos kariuomenės diena

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

Rajoninė kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybos (2007 m. ir jaunesni, 2009 m. ir jaunesni)

ats. G. Markevičius  

 

 

Gruodis

Netradicinio ugdymo diena, mokyklos puošimas, senelių lankymas senelių namuose, eglutės įžiebimas (ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė,

K. Macijauskienė, V. Driukas, klasių auklėtojai

Akcija „Padėkime beglobiams gyvūnams“

ats. NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė, klasių auklėtojai

  Adventinė valandėlė „Atėjus laiko pilnatvei“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai

Mažųjų Kalėdos.

ats. L. Monkevičienė,

pradinių klasių mokytojos: D. Dulevičienė, J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė

 

Mokytojų tarybos posėdis I trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

 

Tėvų ir mokytojų susirinkimas.

I trimestro rezultatų aptarimas

ats. klasės auklėtojai, gimnazijos vadovai

Sausis

Sausio 13-osios minėjimas  „Atmintis gyva, nes liudija“ - istorijos pamoka (laužas, arbata)

ats. L. Monkevičienė, L.Žilinskienė 

Žaidimų popietė „Praleiskime laisvalaikį kitaip“

ats. L. Monkevičienė, G. Markevičius  

Akcija „Visa mokykla skaito“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai, bibliotekininkė

 

 

Rajoninė kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 varžybos (2003 m. ir jaunesni)

ats. G. Markevičius  

Rajoninė istorijos olimpiada I –IVg. kl.

ats. L. Žilinskienė

Rajoninė chemijos olimpiada I –IVg. kl.

ats. J. Gineikienė

Rajoninė biologijos olimpiada I – IVg. kl.

ats. D. Auglienė

Rajoninė lietuvių ir literatūros olimpiada I –IVg.kl.

ats. R. Povylienė

 

Vasaris

Šimtadienio šventė

ats. L. Monkevičienė, III g. kl., D. Kriaučiūnaitė 

 Vasario 16 dienai skirtas šventinis minėjimas ir koncertas „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė  

Geriausio Želvos gimnazisto rinkimai

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

Talentų diena!

ats. nL. Monkevičienė, klasių auklėtojai

 

 

Rajoninė kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos (2007 m. ir jaunesni, 2009 m. ir jaunesni)

ats. G. Markevičius

Rajoninė kaimo vietovių mokyklų stalo teniso varžybos (2003 m. ir jaunesni)

ats. G. Markevičius 

Rajoninė anglų kalbos olimpiada IIIg. kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninė dailės olimpiada 8-12 kl.

ats. J. Grigusevičienė

Rajoninė matematikos olimpiada I-IVg.kl.

ats. V. Liškienė

Rajoninė rusų kalbos olimpiada II-IVg.kl.

ats. A. Stankevičienė

Rajoninė fizikos olimpiada 8-12 kl.

ats. I. Micienė

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

Rajoninė geografijos olimpiada I-IVg. kl.

ats. J. Kuodienė

Mokytojų tarybos posėdis I pusmečio ir II trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

Tėvų ir mokytojų susirinkimas. I pusmečio ir II trimestro rezultatų aptarimas

ats. klasės auklėtojai, gimnazijos vadovai

Kovas

Kaziuko mugė „Į Kaziuko mugę!“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

Piešinių konkursas „Tegul tas paukštis vis dar gieda man“, skirtas kovo 11 -ąjai

ats. dailės mokytojos K. Macijauskienė, J. Grigusevičienė  

Pasaulinės žemės dienos minėjimas

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai  

Menų savaitės renginiai

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigusevičienė  

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

ats. L. Monkevičienė, dir. pav. A. Stankevičienė, klasių auklėtojai

 

Lietuvos istorijos žinovas 5- 12 kl.

ats. L. Žilinskienė

Anglų kalbos „Kengūra“

ats. D. Kriaučiūnaitė

Mažoji chemijos olimpiada 8 kl.

ats. J. Gineikienė

Raštingumo konkursas 5- 8 kl.

ats. R. Povylienė

Anglų kalbos konkursas II –IIIg. kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Matematikos tarptautinis konkursas „Kengūra“

1-12 kl.

ats. V. Liškienė

Rajoninė pradinių klasių matematikos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos).

Rajoninė pradinių klasių lietuvių kalbos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos

Mokytojų tarybos posėdis, skirtas gimnazijos įsivertinimui aptarti

ats. gimnazijos vadovai

 

 

Balandis

Mažosios vaikų Velykėlės

ats. L. Monkevičienė, pradinių klasių mokytojos: D. Dulevičienė, J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė

Konkursas „Mano rankinė gražiausia“

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigusevičienė

Kino popietė

ats. L. Monkevičienė

Nacionalinis Česlovo Kudabos geografijos konkursas 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 kl.

ats. V. Liškienė

 

 

 

Gegužė

Šeimos šventė „Apkabink mane širdim“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigusevičienė  

Paskutiniojo skambučio šventė „Dar ilgai širdį skambėk“

ats. L. Monkevičienė, III g. kl., V. Driukas

 

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų lengvosios atletikos varžybos (rungtys ir keturkovės)

ats. G. Markevičius  

Europos egzaminas ats. L. Žilinskienė

Vertimų ir iliustracijų konkursas 2 -12 kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Tėvų ir mokytojų susirinkimas

ats. gimnazijos vadovai

 

Birželis

Gedulo ir vilties dienos minėjimas.

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

Braškių diena mokykloje

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai  

Netradicinio ugdymo diena „Sveikata – brangiausia ką aš turiu“

ats. L. Monkevičienė, G. Markevičius  

Ekskursijos, turistiniai žygiai, projektai, edukacinės programos

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

Mokslo metų užbaigimo šventė.

„Deimančiukų“ apdovanojimas

ats. L. Monkevičienė, gimnazijos vadovai

Geografinio tako konkursas  6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

Mokytojų tarybos posėdis II pusmečio ir III trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

 

Parengė: atsakinga už neformalųjį ugdymą Lina Monkevičienė

Atnaujinta: 2021-06-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.