Ugdymo planas

Želvos gimnazijoje vykdomas ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Želvos gimnazijos Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

2022-2023 m.m. 

Ugdymo organizavimas:

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos;

3 Ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 8 d., 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 2023 m. birželio 22 d, III gimnazijos klasės mokinimas – 2023 m. birželio 15 d, IV gimnazijos klasės mokiniams – 2023 m. birželio 1 d.;

4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais 1-4 ir IIIg-IVg klasėse. I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 20 d., II pusmetis: sausio 23 d. – ugdymo proceso pabaiga. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 ir Ig-IIg klasėse skirstomas trimestrais, Trimestrų trukmė: I trimestras – rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., II trimestras – gruodžio 1 d. – kovo 10 d., III trimestras – kovo 13 d. – ugdymo proceso pabaiga. (Mokytojų tarybos posėdžio 2022-06-21 protokolas Nr.5).

5. Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens

2022-10-31–2022-11-04   

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27–2023-01-06   

Žiemos

2023-02-13–2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11–2023-04-14    

Vasaros 1-4 kl.

2023-06-08–2023-08-31

Vasaros 5-8, Ig-IIg kl.

2023-06-23–2023-08-31

Vasaros IIIg kl.

2023-06-16–2023-08-31

Vasaros IVg kl.

Egzaminų sesijos pabaiga – 2023-08-31

 

Klasė

Mokinių skaičius

1

15

2

18

3

11

4

8

5

19

6

11

7

17

8

20

I g

12

II g

8

III g

12

IV g

12

Iš viso:

163

Priešmokyklinio ugdymo gr.

10

Jaunesniojo amžiaus mišri gr.

12

Vyresniojo amžiaus mišri gr. 16
Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius:  
ikimokyklinio ugdymo mišri gr. 5
Atnaujinta: 2023-02-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30