Tvarkaraščiai

Ugdymosi proceso trukmė:

1-4 klasės – 35 savaitės

5-8, Ig-IIg klasės – 37 savaitės

IIIg – 36 savaitės

IVg klasė – 34 savaitės

ŽELVOS GIMNAZIJOS  MOKYTOJŲ 2023-2024 M.M II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

(sausio 29 d. - ugdymo proceso pabaiga)

- Pirmadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

 

Žmogaus sauga 6

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų10

 

Rusų/Fizika 12

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 7

Biologija 8

Gamta 5

Gamta 6

Biologija 12

Biologija 10

Biologija 9

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 9

Anglų k. 5

Anglų k. 8

 

Anglų k. 6

Anglų k. 7

Anglų 10

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

 

Matematika 10

Matematika 12

Matematika 9

Matematika 8

Geom/Planim12

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 10

 

Fizinis ugd 9

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 8

/////

IMic

Irena Micienė

/////

 

Fizika 9

Fizika 8

Rusų/Fizika 12

/////

JGin

Jolita Gineikienė

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

/////

DŽid

Daiva Židonienė

Istorija 12(A)

Istorija 12

Istorija 6

Istorija 10

Istorija 5

Piliet_pagr 9

 

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

 

 

Neform. ugd.

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

 

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 8

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

Šokis3

Šokis2

Šokis4

Šokis1

 

Neform. ugd.

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 8

 

/////

 

Neform. ugd.

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 6

Matematika 7

Matematika 12

Matematika 5

 

Geom/Planim12

 

/////

ZKri

Zita Kriaučiūnienė

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

 

 

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

Neform. ugd.

 

JBut

Jolanta Butkienė (1 kl)

Lietuvių k. 1

Lietuvių k. 1

Matematika 1

 

Neform. ugd.

 

 

 

JTav

Jonė Tavorienė (2 kl)

Matematika 2

 

Lietuvių k. 2

Lietuvių k. 2

Pasaulio pažinimas 2

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė (3 kl)

 

Lietuvių k. 3

Matematika 3

Lietuvių k. 3

Visuom.ugd. 3

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė (4 kl.)

Matematika 4

Fzinis ugd 4

 

Lietuvių k. 4

Pasaulio pažinimas 4

 

 

 


- Antradienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 6

 

Gyvenimo įgūdžiai 5

Technologijos 10

Žmogaus sauga 10

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 7

 

Rusų k. 8

 

Rusų k. 6

Rusų k. 9

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų k. 4

Biologija 9

Anglų2

Anglų3

Biologija 12

Biologija 7

Biologija 12

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 12

Anglų k. 8

Anglų k. 5

Anglų k. 7

Anglų k. 9

 

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 9

 

Matematika 8

Matematika 12

Matematika 10

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 12

 

Fizinis ugd 9

 

Fizinis ugd 8

/////

IMic

Irena Micienė

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 8

Technologijos 6

 

Gyvenimo įgūdžiai 5

Technologijos 10

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

 

Dailė 7

Dailė 5

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

/////

DŽid

Daiva Židonienė

 

Istorija 5

Istorija 10

Piliet. pagr. 10

Istorija 6

Istorija 12

 

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

 

Lietuvių k. 9

 

Lietuvių k. 7

 

Neform. ugd.

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 8

 

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 1

Muzika 2

/////

Muzika 3

Muzika 9

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 7

 

Matematika 12

 

Matematika 5

 

/////

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

 

 

JBut

Jolanta Butkienė (1 kl)

 

Matematika 1

Fizinis ugd 1

Lietuvių k. 1

Technologijos 1

 

 

JTav

Jonė Tavorienė (2 kl)

Matematika 2

 

 

Lietuvių k. 2

Fizinis ugd 2

Neform. ugd.

 

RLat

Ramunė Latvienė (3 kl)

Lietuvių k. 3

Lietuvių k. 3

Matematika 3

 

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė (4 kl.)

 

Matematika 4

Lietuvių k. 4

Lietuvių k. 4

Pasaulio pažinimas 4

 

 

                     

- Trečiadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 5

Technologijos7

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 9

Rusų k. 8

Rusų k. 7

Rusų10

Rusų 12

Rusų/Fizika 12

/////

DAugl

Dalia Auglienė

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 12

Anglų k. 7

Anglų 10

 

Anglų k. 6

 

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 10

 

Fizinis ugd 8

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 6

Neform. ugd.

IMic

Irena Micienė

/////

 

Fizika 10

Fizika 9

Fizika 8

Rusų/Fizika 12

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 9

Chemija 10

Technologijos 5

Technologijos7

Neform. ugd. 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 6

Geografija 8

Geografija 7

Geografija 12

 

Geografija 9

 

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 6

Tikyba 4

Tikyba 8

Tikyba 10

Tikyba 7

/////

DŽid

Daiva Židonienė

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

Tekst_rašymas 12

 

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 5

Matematika 6

 

/////

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

 

 

JBut

Jolanta Butkienė (1 kl)

Lietuvių k. 1

Lietuvių k. 1

Matematika 1

Gamtos mokslai 1

Dailė 1

 

 

 

JTav

Jonė Tavorienė (2 kl)

Matematika 2

Fizinis ugd 2

Lietuvių k. 2

Dailė ir techn. 2

Dailė ir techn. 2

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė (3 kl)

Matematika 3

Lietuvių k. 3

Fizinis ugd 3

Gamtos mokslai 3

Dailė 3

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė (4 kl.)

Lietuvių k. 4

Lietuvių k. 4

Matematika 4

 

Dailė ir techn. 4

Neform. ugd.

 

 

                           

- Ketvirtadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

Menai/Techn12

Gyvenimo įgūdžiai 7

 

Dailė/Tech 8_9

Gyvenimo įgūdžiai 9

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 6

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 10

Anglų k. 4

Anglų2

Gamta 5

Anglų3

Gamta 6

 

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

 

Anglų k. 8

 

Anglų k. 9

Anglų k. 12

 

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 8

Matematika 9

 

Matematika 10

Matematika 12

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 7

 

Fizinis ugd 5

 

Neform. ugd.

/////

IMic

Irena Micienė

/////

 

Fizika 10

Fizika 7

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Menai/Techn12

Gyvenimo įgūdžiai 7

 

Dailė/Tech 8_9

Gyvenimo įgūdžiai 9

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

Menai/Techn12

Dailė 10

Dailė 6

Dailė/Tech 8_9

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 9

Geografija 10

Geografija 8

Geografija 12

Geografija 6

Geografija 7

Geog12(A)

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 5

Neform. ugd. 

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 6

 

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 8

 

Lietuvių k. 10

 

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 3

Muzika 1

/////

Muzika 4

Neform. ugd.

 Neform. ugd.

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 7

Matematika 6

Matematika 5

 

Matematika 12

 

/////

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

JBut

Jolanta Butkienė (1 kl)

Matematika 1

 

Lietuvių k. 1

Fizinis ugd 1

Visuom.ugdym 1

 

 

 

JTav

Jonė Tavorienė (2 kl)

Lietuvių k. 2

Lietuvių k. 2

 

Matematika 2

Pasaulio paž. 2

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė (3 kl)

 

Lietuvių k. 3

Fizinis ugd 3

Matematika 3

 

Neform. ugd.

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė (4 kl.)

Fzinis ugd 4

 

Matematika 4

Lietuvių k. 4

 

 

 

 

                       

- Penktadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

/////

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

 

Anglų k. 6

Anglų k. 5

Anglų 10

 

Anglų 12(A)

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

Istorija 7

Istorija 8

Istorija 9

Istorija 8

Istorija 7

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 9

 

Matematika 8

Matematika 12

Matematika 10

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 5

 

/////

IMic

Irena Micienė

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 8

Chemija 9

Chemija 10

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

informatika 6

Info_10

Informatika 7

Informatika5

Info 9

Informatika 8

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 3

Tikyba 1

Tikyba 2

Dorinis 12

Tikyba 9

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

 

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 6

 

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 5

Muzika 7

Muzika 4

Muzika 6

Muzika 2

Muzika 10

/////

VLis

Virginija Liškienė

Matematika (A) 12

Matematika 5

Matematika 6

Matematika 12

Matematika 7

 

/////

JBut

Jolanta Butkienė (1 kl)

Lietuvių k. 1

Fizinis ugd 1

Etika/Tikyba 1

Lietuvių k. 1

 

 

 

JTav

Jonė Tavorienė (2 kl)

Matematika 2

Fizinis ugd 2

Lietuvių k. 2

 

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė (3 kl)

Fizinis ugd 3

 

Lietuvių k. 3

Matematika 3

Technologijos 3

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė (4 kl.)

Fzinis ugd 4

Matematika 4

 

Lietuvių k. 4

Technologijos 4

Neform. ugd.

 


Atnaujinta: 2024-03-12