Tvarkaraščiai

Ugdymosi proceso trukmė:

1-4 klasės – 35 savaitės

5-8, Ig-IIg klasės – 37 savaitės

IIIg – 36 savaitės

IVg klasė – 33 savaitės

ŽELVOS GIMNAZIJOS  MOKYTOJŲ 2021-2022 M.M II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (sausio 24 d. – mokslo metų pabaiga)


- Pirmadienis -

Kodas

Vardas, pavardė

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14.40

ALiš

Algirdas Liška

12_Technologijos

Menai11

 

 

AStan

Audronė Stankevičienė

 

Rusų 11

Rusų k. 6

 

Rusų k. 9

 

Rusų k. 8

 

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų3

Anglų2

Chem/Biol 12

Gamta 6

Biolog/Fizika 11

Biologija 10

 

 

DKria

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų 10

 

Anglų k. 8

Anglų k. 7

Anglų k. 6

 

Anglų 11(A)

 

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 6

Matematika 7

 

Matematika 8

Matematika 11

Geom/Planim 12

 

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 9 

 

IMic

Irena Micienė

 

Biolog/Fizika 11

Fizika 9

 

 

JGin

Jolita Gineikienė

12_Technologijos

Chem/Biol 12

Chemija 10

 

Chemija 8

Neform. ugd.

 

JGrig

Jolita Grigucevičienė

 

Menai11

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

KMac

Kristina Macijauskienė

 

Dailė 5

 

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

LMon

Lina Monkevičienė

Tikyba 7

 

 

 

 

DŽid

Daiva Židonienė

Istorija 11

Istorija 8

Piliet_pagr 9

Istorija 9

Istorija 12

Istorija 10

 

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

 

Neform. ugd.

 

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

 

 

RZab

Regina Zabielienė

 

 

Šokis4

Šokis3

 

 Neform. ugd.

 

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 1

 

Muzika 8

Muzika 10

Muzika 7

 

 

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 9

Matematika 10

 Matematika 5

 

Matematika 5

Matematika 11

Geom/Planim 12

 

ZKri

Zita Kriaučiūnienė

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

Neform. ugd.

 

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

 

 Neform. ugd.

 Neform. ugd.

VTav

Vidas Tavoras

 

 

 

 

 

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė

 

Fizinis ugd 1

Lietuvių k. 1

Matematika 1

 

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė

Fizinis ugd 2

 

Matematika 2

Lietuvių k. 2

Lietuvių k. 2

 

 

 

JBut

Jolanta Butkienė

 

Matematika 3

Fizinis ugd 3

Lietuvių k. 3

 

 

 

 

JTav

Jonė Tavorienė

Lietuvių k. 4

Matematika 4

Dail ir tech 4

 

Dail ir tech. 4

Nform. ugd.

 

 

                     

 

- Antradienis -

Kodas

Vardas, pavardė

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

 

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 6

 

Technologijos 10

 

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų10

Rusų k. 7

 

 

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 12

Anglų3

Gamta 5

Biologija 7

Anglų k. 4

 

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 6

Anglų k. 11

Anglų k. 9

Anglų k. 5

Anglų k. 8

Anglų k. 12

 

 

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 7

Matematika 8

Matematika 11

Matematika 12

Matematika 6

Ekonomika 9

 

 

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 9

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 11

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 8

 

 

IMic

Irena Micienė

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Info/Chemija 11

Technologijos 6

Chemija 8

 

Technologijos 10

 

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 9

Geografija 12

Geografija 8

Geografija 10

Geografija 11

Geografija 6

Geografija 7

 

KMac

Kristina Macijauskienė

 

Dailė 10

 

Dailė 7

/////

LLatv

Laimonas Latvys

/////

LMon

Lina Monkevičienė

/////

DŽid

Daiva Židonienė

/////

RPov

Rasa Povylienė

 

Lietuvių k. 7

 

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 11

Tekst_rašymas 11

 

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

 

 

RZab

Regina Zabielienė

/////

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 5

Muzika 2

 

 

Neform ugd

 

 

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 10

Matematika 5

Matematika 11

Matematika 12

Matematika 9

 

Matematika(A) 12

 

VTav

Vidas Tavoras

Info/Chemija 11 

 

 

 

 

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė

Matematika 1

Lietuvių k. 1

Pasaulio paž 1

Lietuvių k. 1

Fizinis ugd 1

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė

Lietuvių k. 2

 

Matematika 2

Dal ir tech 2

Dail ir tech 2

 

 

 

JBut

Jolanta Butkienė

Fizinis ugd 3

 

Lietuvių k. 3

Lietuvių k. 3

Pasaulio paž 3

 

 

 

JTav

Jonė Tavorienė

Fzinis ugd 4

Lietuvių k. 4

Lietuvių k. 4

Matematika

 

 

 

 

                     

 

- Trečiadienis -

Kodas

Vardas, pavardė

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14.40

ALiš

Algirdas Liška

 

Žm sauga 7

Technologijos 5

Technologijos7

 

 

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 6

 

 

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų2

 

Gamta 6

Biologija 10

Biologija 12

Biologija 8

Biolog/Fizika 11

 

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 9

 

Anglų k. 7

Anglų k. 8

Anglų k. 11

Anglų k. 12

 

 

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 5

 

Fizinis ugd 8

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 10

Fizinis ugd 6

Neform. ugd. 

 

IMic

Irena Micienė

 

Fizika 10

 

Fizika 8

Fizika 9

Biolog/Fizika 11

 

JGin

Jolita Gineikienė

 

Chemija 9

Technologijos 5

Technologijos7

Inf/Ch 12

 

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

KMac

Kristina Macijauskienė

 

/////

LLatv

Laimonas Latvys

Info_10

 

Info 9

informatika 6

 

Informatika5

 

 

LMon

Lina Monkevičienė

Tikyba 6

Tikyba 1

Tikyba 4

Tikyba 3

Tikyba 2

 

Neform. ugd.

Neform. ugd.

DŽid

Daiva Židonienė

Istorija 8

Istorija 12(A)

Istorija 10

Istorija 11

Istorija 9

Istorija 11(A)

Piliet. pagr. 10

 

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 11

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 5

 

 

RStr

Romualda Stražinskienė

Tekst_rašymas 12

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 10

 

 

RZab

Regina Zabielienė

 

 

 

 

 

 

 

VDri

Vilmantas Driukas

 

 

 

 

 

 

 

VLis

Virginija Liškienė

Matematika (A) 11

Matematika 5

 

 

 

 

 

RMic

Rūta Miciūtė

 

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

 

VTav

Vidas Tavoras

 

 

 

 

 

 

Inf/Ch 12

 

RLat

Ramunė Latvienė

Lietuvių k. 1

 

Matematika 1

Lietuvių k. 1

Dail ir tech 1

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė

 

Fizinis ugd 2

Matematika 2

Lietuvių k. 2

 

Nefom ugd

 

 

JBut

Jolanta Butkienė

Matematika 3

Fizinis ugd 3

Lietuvių k. 3

 

Pasaulio paž 3

Nefom ugd

 

 

JTav

Jonė Tavorienė

Lietuvių k. 4

Lietuvių k. 4

 

Matematika

Pasaulio paž 4

 

 

 

                       

 

- Ketvirtadienis -

Kodas

Vardas, pavardė

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14.40

ALiš

Algirdas Liška

 

 

Dailė/Tech 8_9

 

 

AStank

Audronė Stankevičienė

Che/Ru 11

 

Rusų10

 

 

DAugl

Dalia Auglienė

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 5

 

Anglų k. 7

Anglų k. 9

Anglų 10

 Anglų k. 11

   

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 7

Matematika 6

Matematika 8

Matematika 12

 

 

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 6

 

Fizinis ugd 11

 

Neform ugd

Neform ugd

IMic

Irena Micienė

 

Fizika 8

 

Fizika 10

Fizika 7

 

 

JGin

Jolita Gineikienė

Che/Ru 11

Chemija 10

 

Dailė/Tech 8_9

Chemija 9 

 

JGrig

Jolita Grigucevičienė

 

Menai 12

 

 

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 8

Geografija 11

Geografija 9

Geografija 7

Geografija 6

Geografija 12

Geog_12_11(A)

 

KMac

Kristina Macijauskienė

 

Dailė 6

Dailė/Tech 8_9

 

LLatv

Laimonas Latvys

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Dorinis 11

Tikyba 5

 

 

DŽid

Daiva Židonienė

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 11

 Lietuvių k. 5

   

 

 

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 6

 

 

Lietuvių k. 8

 

Lietuvių k. 10

 

 

RZab

Regina Zabielienė

 

Menai 12

Šokis2

Šokis1

 

Neform ugd

 

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 1

Menai 12

Muzika 3

Muzika 4

Muzika 6

 

 

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 10

Matematika 9

Matematika 5

Matematika 12

 

 

 

ZKri

Zita Kriaučiūnienė

 

 

 

 

 

 

Neform. ugd.

 

VTav

Vidas Tavoras

 

 

 

 

 

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė

 

Lietuvių k. 1

Lietuvių k. 1

Pasaulio paž 1

 

 

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė

Matematika 2

Lietuvių k. 2

Lietuvių k. 2

 

Pasaulio paž 2

 

 

 

JBut

Jolanta Butkienė

Lietuvių k. 3

Lietuvių k. 3

Matematika 3

 

 

Neform ugd

 

 

JTav

Jonė Tavorienė

Lietuvių k. 4

Matematika 4

Pasaulio paž 4

Fizinis ugd 4

 

 

 

 

 

- Penktadienis -

Kodas

Vardas, pavardė

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

 

ALiš

Algirdas Liška

/////

 

 

Žm sauga 6

 

 

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų 11

Rusų k. 9

Rusų k. 7

Rusų k. 8

 

 

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 11

Gamta 5

Anglų k. 4

Biologija 9

 

Biologija 7

 

 

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

 

Anglų 10

Anglų k. 5

Anglų k. 6

Anglų k. 12

Anglų_12(B2)

 

DTaug

Danguolė Tauginienė

Istorija 7

Istorija 6

Istorija 5

Istorija 6

 

 

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 6

Matematika 12

Matematika 8

Matematika 11

Matematika 7

Geom/Planim11

 

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 8

 

Fizinis ugd 11

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 10

 

 

IMic

Irena Micienė

/////

JGin

Jolita Gineikienė

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

KMac

Kristina Macijauskienė

 

LMon

Lina Monkevičienė

Dorinis ugdymas 12

 

Tikyba 10

Tikyba 9

Tikyba 8

 

 

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

 

Lietuvių k. 11

 

 

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 8

 

 

VDri

Vilmantas Driukas

Muzika 4

Muzika 3

 

Muzika 2

 

Muzika 9

Neform ugd

VLis

Virginija Liškienė

Matematika 9

Matematika 12

Matematika 10

Matematika 11

 

Geom/Planim11

 

VTav

Vidas Tavoras

 

Informatika 8

 

 

 

 

 

RLat

Ramunė Latvienė

Lietuvių k. 1

Fizinis ugd 1

Matematika 1

Dail ir tech 1

Neform ugd

 

 

DDul

Dalė Dulkevičienė

Matematika 2

Fizinis ugd. 2

Pasaulio paž 2

 

Lietuvių k. 2

 

 

JBut

Jolanta Butkienė

Lietuvių k. 3

 

Matematika 3

Dail ir tech 3

Dailė ir tech 3

 

 

JTav

Jonė Tavorienė

 

Matematika 4

 

Lietuvių k. 4

Fizinis ugd 4

 

 

 

ŽELVOS GIMNAZIJOS  MOKINIŲ 2021-2022 M.M II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 (sausio 24 d. – mokslo metų pabaiga)

 


- Pirmadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Anglų 10

Matematika 10

Lietuvių k. 10

Chemija 10

Muzika 10

Biologija 10

Istorija 10

/////

011

11 klasė

Istorija 11

Rusų 11

Menai11

Biolog/Fizika 11

Matematika 11

Anglų 11(A)

/////

012

12 klasė

12_Technologijos

Chem/Biol 12

Lietuvių k. 12

Istorija 12

Geom/Planim 12

/////

05

5 klasė

Lietuvių k. 5

Dailė 5

Matematika 5

Fizinis ugd 5

Matematika 5

 

/////

06

6 klasė

Matematika 6

Lietuvių k. 6

Rusų k. 6

Gamta 6

Anglų k. 6

Fizinis ugd 6

 

/////

07

7 klasė

Tikyba 7

Matematika 7

Lietuvių k. 7

Anglų k. 7

Fizinis ugd 7

Muzika 7

 

/////

08

8 klasė

Lietuvių k. 8

Istorija 8

Anglų k. 8

Muzika 8

Matematika 8

Chemija 8

Rusų k. 8

/////

09

9 klasė

Matematika 9

Lietuvių k. 9

Piliet_pagr 9

Istorija 9

Rusų k. 9

Fizika 9

Fizinis ugd 9

/////


- Antradienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Matematika 10

Lietuvių k. 10

Dailė 10

Geografija 10

Rusų10

Technologijos 10

/////

011

11 klasė

Info/Chemija 11

Anglų k. 11

Matematika 11

Fizinis ugd 11

Geografija 11

Lietuvių k. 11

Tekst_rašymas 11

/////

012

12 klasė

Biologija 12

Geografija 12

Lietuvių k. 12

Matematika 12

Fizinis ugd 12

Anglų k. 12

Matematika(A) 12

/////

05

5 klasė

Muzika 5

Matematika 5

Gamta 5

Anglų k. 5

Lietuvių k. 5

 

/////

06

6 klasė

Anglų k. 6

Technologijos 6

Lietuvių k. 6

Matematika 6

Geografija 6

 

/////

07

7 klasė

Matematika 7

Lietuvių k. 7

Fizinis ugd 7

Biologija 7

Dailė 7

Rusų k. 7

Geografija 7

/////

08

8 klasė

Lietuvių k. 8

Matematika 8

Geografija 8

Chemija 8

Anglų k. 8

Fizinis ugd 8

 

/////

09

9 klasė

Geografija 9

Fizinis ugd 9

Anglų k. 9

Lietuvių k. 9

Matematika 9

Ekonomika 9

 

/////


- Trečiadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Info_10

Fizika 10

Istorija 10

Biologija 10

Fizinis ugd 10

Lietuvių k. 10

Piliet. pagr. 10

/////

011

11 klasė

Matematika (A) 11

Lietuvių k. 11

Istorija 11

Anglų k. 11

Istorija 11(A)

Biolog/Fizika 11

/////

012

12 klasė

Tekst_rašymas 12

Istorija 12(A)

Lietuvių k. 12

Biologija 12

Anglų k. 12

Inf/Ch 12

/////

05

5 klasė

Fizinis ugd 5

Matematika 5

Technologijos 5

Lietuvių k. 5

Informatika5

 

/////

06

6 klasė

Tikyba 6

Rusų k. 6

Gamta 6

informatika 6

Lietuvių k. 6

Fizinis ugd 6

 

/////

07

7 klasė

Lietuvių k. 7

Žmogaus sauga 7

Anglų k. 7

Fizinis ugd 7

Technologijos7

 

/////

08

8 klasė

Istorija 8

Lietuvių k. 8

Fizinis ugd 8

Anglų k. 8

Fizika 8

Biologija 8

 

/////

09

9 klasė

Anglų k. 9

Chemija 9

Info 9

Lietuvių k. 9

Istorija 9

Fizika 9

 

/////


- Ketvirtadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Matematika 10

Chemija 10

Rusų10

Fizika 10

Anglų 10

Lietuvių k. 10

 

/////

011

11 klasė

Che/Ru 11

Geografija 11

Lietuvių k. 11

Dorinis 11

Fizinis ugd 11

Anglų k. 11

Geog_12_11(A)

/////

012

12 klasė

Fizinis ugd 12

Menai 12

Matematika 12

Geografija 12

Geog_12_11(A)

/////

05

5 klasė

Anglų k. 5

Fizinis ugd 5

Matematika 5

Lietuvių k. 5

Tikyba 5

 

/////

06

6 klasė

Lietuvių k. 6

Matematika 6

Fizinis ugd 6

Dailė 6

Geografija 6

Muzika 6

 

/////

07

7 klasė

Matematika 7

Lietuvių k. 7

Anglų k. 7

Geografija 7

Fizika 7

 

/////

08

8 klasė

Geografija 8

Fizika 8

Matematika 8

Lietuvių k. 8

Dailė/Tech 8_9

 

/////

09

9 klasė

Lietuvių k. 9

Matematika 9

Geografija 9

Anglų k. 9

Dailė/Tech 8_9

Chemija 9

/////


- Penktadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Lietuvių k. 10

Anglų 10

Matematika 10

Tikyba 10

Fizinis ugd 10

 

/////

011

11 klasė

Biologija 11

Rusų 11

Fizinis ugd 11

Matematika 11

Lietuvių k. 11

Geom/Planim11

/////

012

12 klasė

Dorinis ugdymas 12

Matematika 12

Lietuvių k. 12

Fizinis ugd 12

Anglų k. 12

Anglų_12(B2)

/////

05

5 klasė

Lietuvių k. 5

Gamta 5

Anglų k. 5

Istorija 5

 

/////

06

6 klasė

Matematika 6

Lietuvių k. 6

Istorija 6

Anglų k. 6

Žmogaus sauga 6

Istorija 6

/////

07

7 klasė

Istorija 7

Lietuvių k. 7

Rusų k. 7

Matematika 7

Biologija 7

/////

08

8 klasė

Fizinis ugd 8

Informatika 8

Matematika 8

Lietuvių k. 8

Rusų k. 8

Tikyba 8

/////

09

9 klasė

Matematika 9

Lietuvių k. 9

Rusų k. 9

Biologija 9

Tikyba 9

Muzika 9

/////


Atnaujinta: 2022-03-05