Laisvos darbo vietos

Želvos gimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo 0,5 pareigybei nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo vieta – ikimokyklinio ugdymo skyrius, Darželio g. 2, Želva, Ukmergės r.
Darbo krūvis – 0,5 pareigybės
Darbo sutartis – neterminuota
Pareigybės lygis – C
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,57, nustatomas vadovaujantis 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-2341 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Išsilavinimas - ne žemesnis kaip vidurinis ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija
Gebėjimas bendrauti su ugdytiniais ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais, žinių turėjimas apie jų sutrikimų specifiką.

Privalumai: įgytas pedagoginis išsilavinimas, darbo su ugdytiniais (mokiniais) patirtis.

Darbo funkcijos:
1. dirba su ugdytiniu ar ugdytinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, švietimo pagalbos specialistais;
2. padeda ugdytiniams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir joje dalyvauti;
3. padeda ugdytiniams įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;
4. padeda ugdytiniams orientuotis patalpose, lauke, veiklų, pertraukų, neformaliojo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
5. padeda ugdytiniams tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;
6. padeda ugdytiniams apsitarnauti, pasirūpinti asmens higiena;
7. atlieka kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, susijusią veiklą;
8. teikia pagalbą, organizuojant maitinimą (atneša maistą į grupę).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Papildomai gali pateikti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą, kitus turimus su profesine veikla susijusius pažymėjimus.

Dokumentai pateikiami iki 2024 m. birželio 19 d. adresu J.Vaišučio 12, Želva, Ukmergės r. arba el.paštu direktorius@zelva.lm.lt

Atrankos data – 2024 m. birželio 20 d. 14.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus.

Atnaujinta: 2024-06-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.00 - 10.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.