Tvarkaraščiai

Ugdymosi proceso trukmė:

1-4 klasės – 35 savaitės

5-8, Ig-IIg klasės – 37 savaitės

IIIg – 36 savaitės

IVg klasė – 34 savaitės

Keitimas nuo 2023 m. lapkričio 6 d.- Pirmadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 7

 

Rusų k. 9

Rusų10

 

Rusų/Fizika 12

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 7

Biologija 8

Gamta 5

Gamta 6

Biologija 12

Biologija 10

Biologija 9

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 9

Anglų k. 5

Anglų k. 8

 

Anglų k. 6

Anglų k. 7

Anglų 10

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 6

Matematika 10

Matematika 12

Matematika 5

Matematika 8

Geom/Planim12

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 10

 

Fizinis ugd 9

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 8

/////

IMic

Irena Micienė

/////

 

Fizika 9

Fizika 8

Rusų/Fizika 12

/////

JGin

Jolita Gineikienė

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

/////

DŽid

Daiva Židonienė

Istorija 12(A)

Istorija 12

Istorija 6

Istorija 10

Istorija 5

Piliet_pagr 9

 

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

 

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 8

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

Šokis3

Šokis2

Šokis4

Šokis1

 

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 8

 

/////

 

/////


- Antradienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 6

 

Gyvenimo įgūdžiai 5

Technologijos 10

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

Rusų k. 7

 

Rusų k. 8

 

Rusų k. 9

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Anglų k. 4

Biologija 9

Anglų2

Anglų3

Biologija 12

Biologija 7

Biologija 12

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 12

Anglų k. 8

Anglų k. 5

Anglų k. 7

Anglų k. 9

 

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 9

Matematika 7

Matematika 8

Matematika 12

Matematika 10

Matematika 6 

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 6

Fizinis ugd 12

 

Fizinis ugd 9

 

Fizinis ugd 8

/////

IMic

Irena Micienė

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 8

Technologijos 6

 

Gyvenimo įgūdžiai 5

Technologijos 10

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

 

Dailė 7

Dailė 5

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

/////

DŽid

Daiva Židonienė

 

Istorija 5

Istorija 10

Piliet. pagr. 10

Istorija 6

Istorija 12

 

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

 

Lietuvių k. 9

 

Lietuvių k. 7

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

Lietuvių k. 8

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 1

Muzika 2

/////

Muzika 3

Muzika 9

 

/////


- Trečiadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

 

Technologijos 5

Technologijos7

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

 

Rusų10

Rusų/Fizika 12

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

Anglų k. 12

Anglų k. 7

Anglų 10

 

Anglų k. 6

 

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 5

Matematika 6

Matematika 9

Matematika 7

Matematika 10

Matematika 8

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

Fizinis ugd 10

 

Fizinis ugd 8

Fizinis ugd 5

Fizinis ugd 6

/////

IMic

Irena Micienė

/////

Fizika 9

Fizika 8 

 

Rusų/Fizika 12

Fizika 10

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 9

Chemija 10

Technologijos 5

Technologijos7

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 6

Geografija 8

Geografija 7

Geografija 12

 

Geografija 9

Geog12(A)

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 6

Tikyba 4

Tikyba 8

 

 Tikyba 7

/////

DŽid

Daiva Židonienė

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 7

Lietuvių k. 5

 

Lietuvių k. 9

 

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 6

 

Tekst_rašymas 12

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

/////


- Ketvirtadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

Menai/Techn12

Gyvenimo įgūdžiai 7

 

Dailė/Tech 8_9

 

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

Rusų k. 8 

Rusų k. 6

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

Biologija 10

Anglų k. 4

Anglų2

Gamta 5

Anglų3

Gamta 6

 

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

 

Anglų k. 8

 

Anglų k. 9

Anglų k. 12

 

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 7

Matematika 9

Matematika 5

Matematika 6

Matematika 10

Matematika 12

Matematika (A) 12

/////

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 7

 

Fizinis ugd 5

 

/////

IMic

Irena Micienė

 

 

Fizika 10

 

Fizika 7

 

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Menai/Techn12

Gyvenimo įgūdžiai 7

 

Dailė/Tech 8_9

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

Menai/Techn12

Dailė 6

Dailė 10

Dailė/Tech 8_9

 

/////

JKuod

Justina Kuodienė

Geografija 9

Geografija 10

Geografija 8

Geografija 12

Geografija 6

Geografija 7

 

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

/////

LMon

Lina Monkevičienė

 

Tikyba 5

 

/////

DŽid

Daiva Židonienė

/////

RPov

Rasa Povylienė

Lietuvių k. 5

Lietuvių k. 9

Lietuvių k. 7

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 6

 

Lietuvių k. 12

Lietuvių k. 8

 

Lietuvių k. 10

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 3

Muzika 1

/////

Muzika 4

 

/////


- Penktadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

ALiš

Algirdas Liška

/////

Žmogaus sauga8

/////

AStank

Audronė Stankevičienė

 

Rusų k. 6

 

Rusų 12

 

/////

DAugl

Dalia Auglienė

/////

DKriau

Daiva Kriaučiūnaitė

 

Anglų k. 6

Anglų k. 5

Anglų 10

Anglų 12(A)

 

/////

DTaug

Danguolė Tauginienė

Istorija 7

Istorija 8

Istorija 9

Istorija 8

Istorija 7

/////

EMot

Edita Motiejūnienė

Matematika 9

Matematika 5

Matematika 8

Matematika 12

Matematika 7

 

/////

GMar

Gintaras Markevičius

 

Fizinis ugd 12

Fizinis ugd 7

Fizinis ugd 5

 

/////

IMic

Irena Micienė

/////

JGin

Jolita Gineikienė

Chemija 8

Chemija 9

Chemija 10

 

/////

JGrig

Jolita Grigucevičienė

/////

JKuod

Justina Kuodienė

/////

GVyš

Greta Vyšniauskienė

informatika 6

Info_10

Informatika 7

Informatika5

Info 9

/////

LMon

Lina Monkevičienė

Dorinis 12

Tikyba 3

Tikyba 1

Tikyba 2

Tikyba 10

Tikyba 9

/////

DŽid

Daiva Židonienė

/////

RPov

Rasa Povylienė

/////

RStr

Romualda Stražinskienė

Lietuvių k. 10

Lietuvių k. 12

 

Lietuvių k. 8

Lietuvių k. 6

 

/////

RZab

Regina Zabielienė

/////

AAliš

Alė Ališauskienė

Muzika 5

Muzika 7

Muzika 4

Muzika 6

Muzika 2

Muzika 10

/////


Atnaujinta: 2023-11-13