Ugdymo planas

Želvos gimnazijoje vykdomas ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Želvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Želvos gimnazijos Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

2021-2022 m.m. 

Ugdymo organizavimas:

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

3. Ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2022 m. birželio 9 d., 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 2022 m. birželio 23 d, III gimnazijos klasės mokinimas – 2022 m. birželio 16 d, IV gimnazijos klasės mokiniams – 2022 m. gegužės 26 d.

4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais 1-4 ir IIIg-IVg klasėse. I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 21 d., II pusmetis: sausio 24 d. – ugdymo proceso pabaiga. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas 5-8 ir Ig-IIg klasėse skirstomas trimestrais, Trimestrų trukmė: I trimestras – rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., II trimestras – gruodžio 1 d. – kovo 4 d., III trimestras – kovo 7 d. – ugdymo proceso pabaiga.

5. Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens

2021-11-03–2021-11-09    

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27–2022-01-07   

Žiemos

2022-02-14–2022-02-18

Pavasario (Velykų)

2022-04-19–2022-04-22    

Vasaros 1-4 kl.

2022-06-10–2022-08-31

Vasaros 5-8, Ig-IIg kl.

2022-06-27–2022-08-31

Vasaros IIIg kl.

2022-06-17–2022-08-31

Vasaros IVg kl.

Egzaminų sesijos pabaiga – 2022-08-31

Klasė

Mokinių skaičius

1

18

2

13

3

9

4

19

5

12

6

16

7

20

8

12

I g

11

II g

13

III g

12

IV g

13

Iš viso:

168

Priešmokyklinio ugdymo gr.

13

Jaunesniojo amžiaus mišri gr.

14

Vyresniojo amžiaus mišri gr. 18
Žemaitkiemio ikimokyklinio ugdymo skyrius:  
ikimokyklinio ugdymo mišri gr. 6
Atnaujinta: 2021-11-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30