Misija, vizija

Vizija

Mokymosi sėkmės siekianti gimnazija, savo veiklą grindžianti bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Misija

Suteikti mokiniams žinių, kad jie pasiektų gerų (pageidaujamų, priimtinų) ugdymosi rezultatų ir įgytų turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje ir mokymosi patirties.

Tikslai ir uždaviniai:

Tikslai ir uždaviniai 2023-2024 m.m.:

 1.  

1. Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

1.1.Taikant praktines, projektines veiklas padėti mokiniams suprasti, kad mokymasis yra tikslinga ir prasminga veikla.

1.2.Pradedant pamokose mokytis naujų dalykų, padėti mokiniams išsiaiškinti jau turimą patirtį.

1.3 Mokyti (-is) mokinius vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus.

 1.  

2. atnaujinto ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo dermės užtikrinimas.

 1.  

2.1. Pritaikyti atnaujintas ugdymo programas, atsižvelgiant į ugdomų mokinių sutrikimus ir poreikius.

2.2. Bendradarbiaujant mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, tenkinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.

2.3. Padėti mokiniams adaptuotis gimnazijoje kad būtų sėkmingai pereita į ugdymą įtraukties būdu.

 1.  

3. Įgytų skaitmeninių kompetencijų taikymas ir tobulinimas.

 1.  

3.1. Mokytojams ugdymo procese efektyviai ir tikslingai taikyti mokymuose įgytas skaitmenines kompetencijas.

3.2. Tobulinti žinias apie IKT naudojimą pamokose.

Atnaujinta: 2024-02-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.10 - 11.55
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30