Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų ataskaitos
2022-03-31 2022-05-17 12:10:53 504.07 KB
2022-06-30 156.67 KB
2022-09-30 1.28 MB
2021 metų ataskaitos
2021-12-31 2022-03-15 20:25:15 1.75 MB
2021-09-30 2022-03-15 20:25:15 1.28 MB
2021-06-30 2022-03-15 20:25:15 1.3 MB
2021-03-31 2022-03-15 20:25:15 1.29 MB
2020 metų ataskaitos
2020-03-31 2021-07-12 15:28:05 757.08 KB
2020-06-30 2021-07-12 15:28:34 770.83 KB
2020-09-30 2021-07-12 15:28:56 5.27 MB
2020-12-31 2021-07-12 15:29:17 1.37 MB

Informacija apie  Ukmergės r. Želvos gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

2020 m.

2021 m.

2022 m.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I II III
IV
 

Direktorius

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Pavaduotojas ugdymui 0,25 etato

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Ūkvedys 0,75 etato

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Socialinė pedagogė 0,5 etato

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Mokytojo padėjėja 0,5 etato

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Specialioji pedagogė-logopedė 0,5 etato

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Bibliotekininkė

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Mokytojas

1443,34

1443,34

1443,34

1443,34

1552,82

1552,82

1558,61

1558,61

1721,50 1721,50 1721,50 1736,90

Raštvedė-sekretorė

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Buhalterė

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, valytoja, kiemsargis, kūrikai-sargai, 

607,00

607,00

607,00

607,00

642,00

642,00

642,00

642,00

730,00 730,00 730,00 730,00

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) padėjėja, vairuotojas

718,08

718,08

718,08

718,08

796,50

796,50

796,50

796,50

905,00 905,00 905,00 905,00

Virėja

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)

1016,78

1016,78

1016,78

1016,78

1388,32

1388,32

1390,07

1390,07

1534,74 1534,74 1534,74 1549,76

*darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys neviešinami.

Informaciją pateikė direktorius Vidas Tavoras

Atnaujinta: 2023-01-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30