Tradiciniai renginiai

Želvos gimnazijos olimpiadų, konkursų, sporto varžybų ir kitų veiklų planas 2021– 2022 m. m.

Mėnuo

Ugdomasis darbas po pamokų

Olimpiados, konkursai, sportinės varžybos

Veikla, susijusi su mokinių tėvais, mokytojų taryba

Rugsėjis

Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena „Sveiki, sugrįžę!“

ats.  L. Monkevičienė

 

Rudens gėrybių parodos:

„Daržovių pokštai“ 1-4 kl.

„Rudens kompozicija“ 5-12 kl.

ats. L. Monkevičienė,

pradinių kl. mokytojos, klasės auklėtojai

Žydų genocido dienos minėjimas

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė

Europos kalbų diena (1-12 kl.)

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninės kaimo vietovių lengvosios atletikos kroso varžybos

ats. G. Markevičius

Spalis

Mokytojų dienos šventė „Dėkingi  už žinias“

ats. L. Monkevičienė, IV g. kl.

Šlepečių ir gerų emocijų diena mokykloje

ats. L. Monkevičienė

Muziejaus gimtadienis – muziejinių žaidimų, konkursų popietė atskiroms mokinių grupėms. ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

Muilo gamybos edukacija 1-4 kl.

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė,

Mirusiųjų pagerbimas lankant bei tvarkant kapus

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai

LR Konstitucijos egzaminas

ats. D. Židonienė

MSG susirinkimas

Lapkritis

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Dalyvaujame paskelbtoje akcijoje

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai

„Iš močiutės skrynios“, skarelių paroda

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė, klasių auklėtojai

Susitikimas su Garbės galerijos laureate Egle Prokopavičiūte

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė 

112 mokyklos gimtadienis „Gyvuok ir klestėk, brangi mokykla!“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, K. Macijauskienė

Olweus PPP tyrimas

Tinklinio 6x6 varžybos, skirtos mokyklos 112 gimtadieniui

ats. G. Markevičius

MSG susirinkimas

Gruodis

Netradicinio ugdymo diena „Kai šventės beldžias į duris“ (mokyklos puošimas, senelių lankymas senelių namuose, eglutės įžiebimas)

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė , K. Macijauskienė, V. Driukas, klasių auklėtojai, NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė

Rašinių konkursas „Želvos miestelis – kuo jis man įdomus?“

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė

Akcija „Pasidalinkime gerumu su beglobiais gyvūnais“

ats. NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė, klasių auklėtojai

Dekupažo edukacija 5 -6 kl. ats. L. Monkevičienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė

Mažųjų Kalėdos!

ats. L. Monkevičienė,

pradinių klasių mokytojos: D. Dulevičienė, J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė

MSG susirinkimas

Mokytojų tarybos posėdis I trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

Virtualūs tėvų susirinkimai - ugdymosi rezultatų aptarimas

Sausis

Sausio 13-osios minėjimas  „Atmintis gyva, nes liudija“ - istorijos pamoka (laužas, arbata)

ats. L. Monkevičienė, D. Židonienė, D. Tauginienė

„Aš perskaičiau ir tu perskaityk“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai, bibliotekos vedėja J. Gelūnaitė

Meninio skaitymo konkursas

ats. R. Povylienė, R. Stražinskienė

Rajoninė istorijos olimpiada I –IVg. kl.

ats. D. Židonienė

Rajoninė chemijos olimpiada I –IVg. kl.

ats. J. Gineikienė

Rajoninė biologijos olimpiada I – IVg. kl.

ats. D. Auglienė

Rajoninė lietuvių ir literatūros olimpiada I –IVg.kl.

ats. R. Povylienė

ADVENTUR Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 6 – IV g kl. ats. D. Židonienė, D. Tauginienė

MSG susirinkimas

Olweus PPP tyrimo rezultatų supažindinimas gimnazijos bendruomenei

Vasaris

Šimtadienio šventė „ Liko tik 100 dienų!“

ats. L. Monkevičienė, III g. kl.

Vasario 16 dienai skirtas šventinis minėjimas ir koncertas „Aš tavimi gyvenu“ Želvos miestelio bendruomenei

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė  

Gimtosios kalbos dienos

ats. R. Povylienė, R. Stražinskienė

Konkursas 1-4 kl. grupėms „Kalbėkime tik dideliais ir labai gražiais žodžiais“

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė

Geriausio Želvos gimnazisto rinkimai „Metų gimnazistas“

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė

Rajoninė anglų kalbos olimpiada IIIg. kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninė dailės olimpiada 8-12 kl.

ats. J. Grigusevičienė

Rajoninė matematikos olimpiada I-IVg.kl.

ats. V. Liškienė

Rajoninė rusų kalbos olimpiada II-IVg.kl.

ats. A. Stankevičienė

Rajoninė fizikos olimpiada 8-12 kl.

ats. I. Micienė

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

Rajoninė geografijos olimpiada I-IVg. kl.

ats. J. Kuodienė

Mokytojų tarybos posėdis I pusmečio ir II trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

Virtualūs tėvų susirinkimai - ugdymosi rezultatų aptarimas

MSG susirinkimas

Kovas

Kaziuko mugė „Svečiuose pas Kaziuką!“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai

Pasaulinės žemės dienos minėjimas

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

Naujo Garbės galerijos laureato rinkimai

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

ats. dir. pav. A. Stankevičienė, klasių auklėtojai

Menų savaitės renginiai bei edukacijos

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė  

Lietuvos istorijos žinovas 5- 12 kl.

ats. D. Židonienė

Anglų kalbos „Kengūra“

ats. D. Kriaučiūnaitė

Mažoji chemijos olimpiada 8 kl.

ats. J. Gineikienė

Raštingumo konkursas 5- 8 kl.

ats. R. Povylienė

Anglų kalbos konkursas II –IIIg. kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Matematikos tarptautinis konkursas „Kengūra“

1-12 kl.

ats. V. Liškienė

Rajoninė pradinių klasių matematikos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos).

Rajoninė pradinių klasių lietuvių kalbos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos

XI geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6 – 8 kl., I – IV g kl. ats. J. Kuodienė

Rajonų /miestų geografijos olimpiada I – IV g kl. ats. J. Kuodienė

MSG susirinkimas

Balandis

Konkursas „Gražiausias margutis“

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė

Susitikimas su naujai išrinktu Garbės galerijos laureatu

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

Mažosios vaikų Velykėlės

ats. neform. ugd. org. L. Monkevičienė,

pradinių klasių mokytojos: D. Dulkevičienė, J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė

Nacionalinis Česlovo Kudabos geografijos konkursas 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

Nuotolinė 7 -8 kl. geografijos olimpiada

ats. J. Kuodienė

Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 kl.

ats. V. Liškienė

MSG susirinkimas

Gegužė

Šeimos šventė „Širdies šiluma“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė 

Poezijos diena

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

Fotografijų paroda „Gamtos prabudimas“

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė

Paskutiniojo skambučio šventė „Obelų žieduos mokyklinio skambučio aidas“

ats. L. Monkevičienė, III g. kl.

Dailės brandos baigiamųjų darbų paroda

ats. J. Grigucevičienė

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų lengvosios atletikos varžybos (rungtys ir keturkovės)

ats. G. Markevičius

Europos egzaminas ats. D. Židonienė

Vertimų ir iliustracijų konkursas 2 -12 kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Birželis

Gedulo ir vilties dienos minėjimas.

Tremtiniams skirta popietė.

ats. muziejaus vadovė Z. Kriaučiūnienė

Sveikatingumo žygis prie Pilionių piliakalnio

ats. L. Monkevičienė, G. Markevičius, klasės auklėtojai

Netradicinio ugdymo diena „Sportuoju aš- sportuoji tu“

ats. L. Monkevičienė,

G. Markevičius 

Ekskursijos, turistiniai žygiai, projektai, edukacinės programos

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai

Mokslo metų užbaigimo šventė „Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“

ats. L. Monkevičienė, gimnazijos vadovai

Geografinio tako konkursas  6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

MSG susirinkimas

Mokytojų tarybos posėdis II pusmečio ir III trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

Virtualūs tėvų susirinkimai - ugdymosi rezultatų aptarimas

Parengė: mokytoja Lina Monkevičienė

Atnaujinta: 2022-01-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30