Tradiciniai renginiai

Želvos gimnazijos olimpiadų, konkursų, sporto varžybų ir kitų veiklų planas 2022– 2023 m. m.

Mėnuo

Ugdomasis darbas po pamokų

 

Olimpiados, konkursai, sportinės varžybos

Veikla, susijusi su mokinių tėvais, mokytojų taryba

Rugsėjis

Rugsėjo 1-oji „Į Mokslo ir žinių šalį“

ats.  L. Monkevičienė

 

Žydų genocido dienos minėjimas

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė, klasės auklėtojai

 

Piešinių ir fotonuotraukų paroda „Daug keliavau ir daug mačiau“

ats. L. Monkevičienė, J. Grigucevičienė , K. Macijauskienė

 

Europos kalbų diena (1-12 kl.)

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninės kaimo vietovių lengvosios atletikos kroso varžybos

ats. G. Markevičius

 

 

 

 

 

Spalis

Mokytojų dienos šventė „Mokytojau, gal tu iš pasakos esi?“

ats. L. Monkevičienė, IVG kl. 

 

Rudens gėrybių paroda „Rudens išdaigos“

ats. L. Monkevičienė,

pradinių kl. mokytojos, klasės auklėtojai

 

Šlepečių diena!

ats. L. Monkevičienė,

pradinių kl. mokytojos, klasės auklėtojai

 

Kviečiame klases į muziejaus gimtadienį!

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

 

Pažangiausios klasės išvyka

ats. vykstančios klasės auklėtoja

 

Mirusiųjų pagerbimas lankant bei tvarkant kapus

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

LR Konstitucijos egzaminas

ats. D. Židonienė

MSG susirinkimas

Lapkritis

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Dalyvaujame paskelbtoje akcijoje

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Pyragų diena!

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai

 

113  mokyklos gimtadienis „Tau – mano mokykla!“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė,  K. Macijauskienė, J. Gineikienė

 

Adventinių vainikų pynimo edukacija

ats. L. Monkevičienė J. Gineikienė, J. Grigucevičienė , K. Macijauskienė

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybos

ats. G. Markevičius  

 

 

 

Gruodis

Netradicinio ugdymo diena „Gerumu sušildyk“

(mokyklos puošimas, eglutės įžiebimas)

ats. L. Monkevičienė, J. Gineikienė, J. Grigucevičienė , K. Macijauskienė, V. Driukas, klasių auklėtojai, NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė

 

Akcija „Ir jiems reikia tavo meilės“, skirta gyvūnų metams paminėti

ats. NVŠ Jaunieji skautai vadovė R. Miciūtė, klasių auklėtojai

 

Mažieji švenčia Kalėdas!

ats. L. Monkevičienė, pradinių klasių mokytojos: D. Dulkevičienė, J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė

 

 

MSG susirinkimas

 

Mokytojų tarybos posėdis I trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

 

Sausis

Sausio 13-osios minėjimas  „Atmintis gyva, nes liudija“ - istorijos pamoka

ats. L. Monkevičienė, D. Židonienė, D. Tauginienė

 

Meninio skaitymo konkursas

ats. R. Povylienė, R. Stražinskienė

 

Foto nuotraukų paroda „Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“

ats. J. Grigucevičienė , K. Macijauskienė

 

 

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 varžybos

ats. G. Markevičius  

Rajoninė istorijos olimpiada IG –IVG kl.

ats. D. Židonienė

Rajoninė chemijos olimpiada IG –IVG kl.

ats. J. Gineikienė

Rajoninė biologijos olimpiada IG – IVG kl.

ats. D. Auglienė

Rajoninė lietuvių ir literatūros olimpiada IG –IVGkl.

ats. R. Povylienė

ADVENTUR Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“  6 – IVG kl. ats. J. Kuodienė

MSG susirinkimas

 

 

Vasaris

Šimtadienio šventė „Liko 100 dienų“

ats. L. Monkevičienė, IIIG kl.

 

Vasario 16 dienai skirtas šventinis minėjimas ir koncertas „Mielesnės nėra už Tave, Tėvynę“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė  

 

Sėkmingiausio abituriento rinkimai (2015-2022), susitikimas su laureatu

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

 

Gimtosios kalbos dienos

ats. R. Povylienė, R. Stražinskienė

 

 

 

 

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos

ats. G. Markevičius

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų stalo teniso varžybos

ats. G. Markevičius 

Rajoninė anglų kalbos olimpiada IIIG kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Rajoninė dailės olimpiada 8-12 kl.

ats. J. Grigusevičienė

Rajoninė matematikos olimpiada I-IVG kl.

ats. V. Liškienė

Rajoninė rusų kalbos olimpiada II-IVG kl.

ats. A. Stankevičienė

Rajoninė fizikos olimpiada 8-12 kl.

ats. I. Micienė

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

Rajoninė geografijos olimpiada I-IVG kl.

ats. J. Kuodienė

Mokytojų tarybos posėdis I pusmečio rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su Olweus PPP tyrimo rezultatais.

 

Kovas

Kaziuko mugė „Linksmybės pas Kaziuką“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Mokinių piešinių ir kūrybinių darbų paroda „Brangiausios spalvos trys“, skirta Kovo 11-ąjai

ats. L. Monkevičienė, J. Grigucevičienė , K. Macijauskienė

 

Pasaulinės žemės dienos minėjimas „Man rūpi žemės likimas!“

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai  

 

 

 

 

Lietuvos istorijos žinovas 5- 12 kl.

ats. D. Židonienė

Anglų kalbos „Kengūra“

ats. D. Kriaučiūnaitė

Mažoji chemijos olimpiada 8 kl.

ats. J. Gineikienė

Raštingumo konkursas 5- 8 kl.

ats. R. Povylienė

Anglų kalbos konkursas II –IIIG kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

Matematikos tarptautinis konkursas „Kengūra“

1-12 kl.

ats. V. Liškienė

Rajoninė pradinių klasių matematikos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos).

Rajoninė pradinių klasių lietuvių kalbos olimpiada

ats. pradinių klasių mokytojos

XI geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6 – 8 kl., I – IVG kl.  ats. J. Kuodienė

Rajonų /miestų geografijos olimpiada I – IV g kl.  ats. J. Kuodienė

Mokytojų tarybos posėdis II trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

Balandis

Vaškinių žvakių gamybos edukacija pradinukams „Belaukiant Velykų“

ats. L. Monkevičienė

 

Menų savaitės renginiai bei edukacijos

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė  

Nacionalinis Česlovo Kudabos geografijos konkursas 6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

 

Nuotolinė 7 -8 kl. geografijos olimpiada

 ats. J. Kuodienė

Rajoninė matematikos olimpiada 5-8 kl.

ats. V. Liškienė

MSG susirinkimas

Gegužė

Šeimos šventė „Mama. Tėtis. Aš. Mes – šeima!“

ats. L. Monkevičienė, V. Driukas, R. Zabelienė, J. Gineikienė, K. Macijauskienė, J. Grigucevičienė  

 

Atvirų durų diena muziejuje

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

 

Paskutiniojo skambučio šventė „Laikas eiti“

ats. L. Monkevičienė, IIIG kl.

 

Dailės brandos baigiamųjų darbų paroda

ats. J. Grigucevičienė

Rajoninės kaimo vietovių mokyklų lengvosios atletikos varžybos (rungtys ir keturkovės)

ats. G. Markevičius  

 

Europos egzaminas ats. D. Židonienė

 

Vertimų ir iliustracijų konkursas 2 -12 kl.

ats. D. Kriaučiūnaitė

 

 

Birželis

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

ats. muziejaus vadovė  Z. Kriaučiūnienė

 

Sporto diena

ats. L. Monkevičienė, G. Markevičius  

 

Vaikų vasaros stovykla

ats. pradinių klasių mokytojos: D. Dulevičienė, J. Butkienė, J. Tavorienė, R. Latvienė

 

Ekskursijos, turistiniai žygiai, projektai, edukacinės programos

ats. L. Monkevičienė, klasių auklėtojai 

 

Mokslo metų užbaigimas „Drugelių šventė“

ats. L. Monkevičienė, gimnazijos vadovai

Geografinio tako konkursas  6-12 kl.

ats. J. Kuodienė

MSG susirinkimas

 

Mokytojų tarybos posėdis II pusmečio ir III trimestro rezultatams aptarti

ats. gimnazijos vadovai, klasių auklėtojai

 

 

Parengė: mokytoja Lina Monkevičienė

Atnaujinta: 2023-02-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30