Mokinių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. (II pusmetis)

2023-2024 M.M II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 (sausio 29 d. - ugdymo proceso pabaiga)


- Pirmadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Fizinis ugd 10

Matematika 10

Lietuvių k. 10

Istorija 10

Rusų10

Biologija 10

Anglų 10

/////

012

12 klasė

Istorija 12(A)

Istorija 12

Matematika 12

Fizinis ugd 12

Biologija 12

Geom/Planim12

Rusų/Fizika 12

/////

05

5 klasė

Lietuvių k. 5

Anglų k. 5

Gamta 5

Matematika 5

Istorija 5

 

/////

06

6 klasė

Matematika 6

Lietuvių k. 6

Istorija 6

Gamta 6

Anglų k. 6

Fizinis ugd 6

Žmogaus sauga 6

/////

07

7 klasė

Biologija 7

Matematika 7

Lietuvių k. 7

Fizinis ugd 7

Anglų k. 7

 

/////

08

8 klasė

Muzika 8

Biologija 8

Anglų k. 8

Lietuvių k. 8

Matematika 8

Fizika 8

Fizinis ugd 8

/////

09

9 klasė

Anglų k. 9

Lietuvių k. 9

Fizinis ugd 9

Matematika 9

Fizika 9

Piliet_pagr 9

Biologija 9

/////


- Antradienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Lietuvių k. 10

Istorija 10

Piliet. pagr. 10

Matematika 10

Technologijos 10

Žmogaus sauga 10

/////

012

12 klasė

Anglų k. 12

Fizinis ugd 12

Lietuvių k. 12

Matematika 12

Biologija 12

Istorija 12

Biologija 12

/////

05

5 klasė

Lietuvių k. 5

Istorija 5

Anglų k. 5

Dailė 5

Gyvenimo įgūdžiai 5

Matematika 5

 

/////

06

6 klasė

Fizinis ugd 6

Technologijos 6

Lietuvių k. 6

Istorija 6

Rusų k. 6

 

/////

07

7 klasė

Matematika 7

Rusų k. 7

Dailė 7

Anglų k. 7

Lietuvių k. 7

Biologija 7

 

/////

08

8 klasė

Chemija 8

Anglų k. 8

Matematika 8

Rusų k. 8

Lietuvių k. 8

Fizinis ugd 8

 

/////

09

9 klasė

Matematika 9

Biologija 9

Lietuvių k. 9

Fizinis ugd 9

Anglų k. 9

Muzika 9

Rusų k. 9

/////


- Trečiadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Fizinis ugd 10

Chemija 10

Anglų 10

Fizika 10

Rusų10

Tikyba 10

 

/////

012

12 klasė

Anglų k. 12

Lietuvių k. 12

Geografija 12

Tekst_rašymas 12

Rusų 12

Rusų/Fizika 12

/////

05

5 klasė

Matematika 5

Lietuvių k. 5

Technologijos 5

Fizinis ugd 5

 

/////

06

6 klasė

Geografija 6

Matematika 6

Tikyba 6

Lietuvių k. 6

Anglų k. 6

Fizinis ugd 6

 

/////

07

7 klasė

Lietuvių k. 7

Anglų k. 7

Geografija 7

Rusų k. 7

Technologijos7

Tikyba 7

/////

08

8 klasė

Lietuvių k. 8

Geografija 8

Rusų k. 8

Fizinis ugd 8

Tikyba 8

Fizika 8

 

/////

09

9 klasė

Chemija 9

Rusų k. 9

Lietuvių k. 9

Fizika 9

Geografija 9

 

/////


- Ketvirtadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Biologija 10

Geografija 10

Dailė 10

Fizika 10

Matematika 10

Lietuvių k. 10

 

/////

012

12 klasė

Menai/Techn12

Lietuvių k. 12

Geografija 12

Anglų k. 12

Matematika 12

Geog12(A)

/////

05

5 klasė

Lietuvių k. 5

Matematika 5

Gamta 5

Fizinis ugd 5

Tikyba 5

 

/////

06

6 klasė

Lietuvių k. 6

Matematika 6

Rusų k. 6

Dailė 6

Geografija 6

Gamta 6

 

/////

07

7 klasė

Matematika 7

Fizinis ugd 7

Gyvenimo įgūdžiai 7

Lietuvių k. 7

Fizika 7

Geografija 7

 

/////

08

8 klasė

Matematika 8

Anglų k. 8

Geografija 8

Lietuvių k. 8

Dailė/Tech 8_9

 

/////

09

9 klasė

Geografija 9

Matematika 9

Lietuvių k. 9

Anglų k. 9

Dailė/Tech 8_9

Gyvenimo įgūdžiai 9

/////


- Penktadienis -

Kodas

Pavadinimas

08:00

08:55

10:00

11:10

12:10

13:05

13:55

14:40

010

10 klasė

Lietuvių k. 10

Info_10

Chemija 10

Anglų 10

Matematika 10

Muzika 10

/////

012

12 klasė

Matematika (A) 12

Lietuvių k. 12

Fizinis ugd 12

Matematika 12

Dorinis 12

Anglų 12(A)

/////

05

5 klasė

Muzika 5

Matematika 5

Anglų k. 5

Informatika5

Fizinis ugd 5

 

/////

06

6 klasė

informatika 6

Anglų k. 6

Matematika 6

Muzika 6

Lietuvių k. 6

 

/////

07

7 klasė

Istorija 7

Muzika 7

Informatika 7

Fizinis ugd 7

Matematika 7

Istorija 7

/////

08

8 klasė

Chemija 8

Istorija 8

Matematika 8

Lietuvių k. 8

Istorija 8

Informatika 8

/////

09

9 klasė

Matematika 9

Chemija 9

Istorija 9

Info 9

Tikyba 9

/////