Mokytojų pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. (I pusmetis)

Ugdymosi proceso trukmė:

1-4 klasės – 35 savaitės

5-8, Ig-IIg klasės – 37 savaitės

IIIg – 36 savaitės

IVg klasė – 34 savaitės

ŽELVOS GIMNAZIJOS  MOKYTOJŲ 2023-2024 M.M I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

(rugsėjo 1 d. – sausio 23 d.)


- Pirmadienis -
Kodas Pavadinimas 08:00 08:55 10:00 11:10 12:10 13:05 13:55 14:40
ALiš Algirdas Liška   /////
AStank Audronė Stankevičienė   Rusų10   Rusų/Fizika 12 /////
DAugl Dalia Auglienė Biologija 7 Biologija 8 Gamta 5 Gamta 6 Biologija 12 Biologija 10 Biologija 9 /////
DKriau Daiva Kriaučiūnaitė Anglų k. 9 Anglų k. 5 Anglų k. 8   Anglų k. 6 Anglų k. 7 Anglų 10 /////
DTaug Danguolė Tauginienė /////
EMot Edita Motiejūnienė   Matematika 10 Matematika 12 Matematika 9 Matematika 8 Geom/Planim12   /////
GMar Gintaras Markevičius Fizinis ugd 10   Fizinis ugd 9 Fizinis ugd 12 Fizinis ugd 7 Fizinis ugd 6 Fizinis ugd 8 /////
IMic Irena Micienė /////   Fizika 9 Fizika 8 Rusų/Fizika 12 /////
JGin Jolita Gineikienė /////
JGrig Jolita Grigucevičienė /////
JKuod Justina Kuodienė /////
GVyš Greta Vyšniauskienė /////
LMon Lina Monkevičienė /////
DŽid Daiva Židonienė Istorija 12(A) Istorija 12 Istorija 6 Istorija 10 Istorija 5 Piliet_pagr 9   /////
RPov Rasa Povylienė Lietuvių k. 5 Lietuvių k. 9 Lietuvių k. 7   /////
RStr Romualda Stražinskienė   Lietuvių k. 6 Lietuvių k. 10 Lietuvių k. 8   /////
RZab Regina Zabielienė Šokis3 Šokis2 Šokis4 Šokis1   /////
AAliš Alė Ališauskienė Muzika 8   /////   /////
VLis Virginija Liškienė Matematika 6 Matematika 7 Matematika 12 Matematika 5   Geom/Planim12   /////

- Antradienis -
Kodas Pavadinimas 08:00 08:55 10:00 11:10 12:10 13:05 13:55 14:40
ALiš Algirdas Liška   Technologijos 6   Gyvenimo įgūdžiai 5 Technologijos 10 /////
AStank Audronė Stankevičienė   Rusų k. 7   Rusų k. 8   Rusų k. 6 Rusų k. 9 /////
DAugl Dalia Auglienė Anglų k. 4 Biologija 9 Anglų2 Anglų3 Biologija 12 Biologija 7 Biologija 12 /////
DKriau Daiva Kriaučiūnaitė Anglų k. 12 Anglų k. 8 Anglų k. 5 Anglų k. 7 Anglų k. 9   /////
DTaug Danguolė Tauginienė /////
EMot Edita Motiejūnienė Matematika 9   Matematika 8 Matematika 12 Matematika 10   /////
GMar Gintaras Markevičius Fizinis ugd 6 Fizinis ugd 12   Fizinis ugd 9   Fizinis ugd 8 /////
IMic Irena Micienė /////
JGin Jolita Gineikienė Chemija 8 Technologijos 6   Gyvenimo įgūdžiai 5 Technologijos 10 /////
JGrig Jolita Grigucevičienė   Dailė 7 Dailė 5   /////
JKuod Justina Kuodienė /////
GVyš Greta Vyšniauskienė /////
LMon Lina Monkevičienė /////
DŽid Daiva Židonienė   Istorija 5 Istorija 10 Piliet. pagr. 10 Istorija 6 Istorija 12   /////
RPov Rasa Povylienė Lietuvių k. 5   Lietuvių k. 9   Lietuvių k. 7   /////
RStr Romualda Stražinskienė Lietuvių k. 10 Lietuvių k. 12 Lietuvių k. 6 Lietuvių k. 8   /////
RZab Regina Zabielienė /////
AAliš Alė Ališauskienė Muzika 1 Muzika 2 ///// Muzika 3 Muzika 9   /////
VLis Virginija Liškienė Matematika 7   Matematika 12   /////

- Trečiadienis -
Kodas Pavadinimas 08:00 08:55 10:00 11:10 12:10 13:05 13:55 14:40
ALiš Algirdas Liška   Technologijos 5 Technologijos7   /////
AStank Audronė Stankevičienė   Rusų k. 9 Rusų k. 8 Rusų k. 7 Rusų10 Rusų 12 Rusų/Fizika 12 /////
DAugl Dalia Auglienė /////
DKriau Daiva Kriaučiūnaitė Anglų k. 12 Anglų k. 7 Anglų 10   Anglų k. 6   /////
DTaug Danguolė Tauginienė /////
EMot Edita Motiejūnienė /////
GMar Gintaras Markevičius Fizinis ugd 10   Fizinis ugd 8 Fizinis ugd 5 Fizinis ugd 6 /////
IMic Irena Micienė /////   Fizika 10 Fizika 9 Fizika 8 Rusų/Fizika 12 /////
JGin Jolita Gineikienė Chemija 9 Chemija 10 Technologijos 5 Technologijos7   /////
JGrig Jolita Grigucevičienė /////
JKuod Justina Kuodienė Geografija 6 Geografija 8 Geografija 7 Geografija 12   Geografija 9   /////
GVyš Greta Vyšniauskienė /////
LMon Lina Monkevičienė   Tikyba 6 Tikyba 4 Tikyba 8 Tikyba 10 Tikyba 7 /////
DŽid Daiva Židonienė /////
RPov Rasa Povylienė Lietuvių k. 7 Lietuvių k. 5 Lietuvių k. 9   /////
RStr Romualda Stražinskienė Lietuvių k. 8 Lietuvių k. 12 Lietuvių k. 6 Tekst_rašymas 12   /////
RZab Regina Zabielienė /////
AAliš Alė Ališauskienė /////
VLis Virginija Liškienė Matematika 5 Matematika 6   /////

- Ketvirtadienis -
Kodas Pavadinimas 08:00 08:55 10:00 11:10 12:10 13:05 13:55 14:40
ALiš Algirdas Liška Menai/Techn12 Gyvenimo įgūdžiai 7   Dailė/Tech 8_9   /////
AStank Audronė Stankevičienė   Rusų k. 6   /////
DAugl Dalia Auglienė Biologija 10 Anglų k. 4 Anglų2 Gamta 5 Anglų3 Gamta 6   /////
DKriau Daiva Kriaučiūnaitė   Anglų k. 8   Anglų k. 9 Anglų k. 12   /////
DTaug Danguolė Tauginienė /////
EMot Edita Motiejūnienė Matematika 8 Matematika 9   Matematika 10 Matematika 12   /////
GMar Gintaras Markevičius   Fizinis ugd 7   Fizinis ugd 5   /////
IMic Irena Micienė /////   Fizika 10 Fizika 7   /////
JGin Jolita Gineikienė Menai/Techn12 Gyvenimo įgūdžiai 7   Dailė/Tech 8_9   /////
JGrig Jolita Grigucevičienė Menai/Techn12 Dailė 10 Dailė 6 Dailė/Tech 8_9   /////
JKuod Justina Kuodienė Geografija 9 Geografija 10 Geografija 8 Geografija 12 Geografija 6 Geografija 7 Geog12(A) /////
GVyš Greta Vyšniauskienė /////
LMon Lina Monkevičienė   Tikyba 5   /////
DŽid Daiva Židonienė /////
RPov Rasa Povylienė Lietuvių k. 5 Lietuvių k. 9 Lietuvių k. 7 /////
RStr Romualda Stražinskienė Lietuvių k. 6   Lietuvių k. 12 Lietuvių k. 8   Lietuvių k. 10   /////
RZab Regina Zabielienė /////
AAliš Alė Ališauskienė Muzika 1 Muzika 3 ///// Muzika 4   /////
VLis Virginija Liškienė Matematika 7 Matematika 6 Matematika 5   Matematika 12   /////

- Penktadienis -
Kodas Pavadinimas 08:00 08:55 10:00 11:10 12:10 13:05 13:55 14:40
ALiš Algirdas Liška ///// Žmogaus sauga8 /////
AStank Audronė Stankevičienė   /////
DAugl Dalia Auglienė /////
DKriau Daiva Kriaučiūnaitė   Anglų k. 6 Anglų k. 5 Anglų 10   Anglų 12(A) /////
DTaug Danguolė Tauginienė Istorija 7 Istorija 8 Istorija 9 Istorija 8 Istorija 7 /////
EMot Edita Motiejūnienė Matematika 9   Matematika 8 Matematika 12 Matematika 10   /////
GMar Gintaras Markevičius   Fizinis ugd 12 Fizinis ugd 7 Fizinis ugd 5   /////
IMic Irena Micienė /////
JGin Jolita Gineikienė Chemija 8 Chemija 9 Chemija 10   /////
JGrig Jolita Grigucevičienė /////
JKuod Justina Kuodienė /////
GVyš Greta Vyšniauskienė informatika 6 Info_10 Informatika 7 Informatika5 Info 9 /////
LMon Lina Monkevičienė   Tikyba 3 Tikyba 1 Tikyba 2 Dorinis 12 Tikyba 9 /////
DŽid Daiva Židonienė /////
RPov Rasa Povylienė /////
RStr Romualda Stražinskienė Lietuvių k. 10 Lietuvių k. 12   Lietuvių k. 8 Lietuvių k. 6   /////
RZab Regina Zabielienė /////
AAliš Alė Ališauskienė Muzika 5 Muzika 7 Muzika 4 Muzika 6 Muzika 2 Muzika 10 /////
VLis Virginija Liškienė Matematika (A) 12 Matematika 5 Matematika 6 Matematika 12 Matematika 7   /////