Dokumentai
Nuostatai, tvarkos Atnaujinta Dydis
Želvos gimnazijos nuostatai 2024-01-03 13:15:17 2.74 MB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-03 13:15:17 138.68 KB
Želvos gimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas, būtinieji stebėsenos rodikliai ir jų aprašai 2024-02-02 10:41:04 204.81 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-01-03 13:15:17 253.68 KB
Želvos gimnazijos mokyklinių autobusų naudojimo tvarka 2024-01-03 13:15:17 136.13 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-01-03 13:15:17 1.51 MB
Želvos gimnazijos vidaus kontrolės politika 2024-01-03 13:15:17 210.02 KB
Želvos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 350.77 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 6.15 MB
Planavimo dokumentai, veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Želvos gimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2024-05-13 12:28:21 384.43 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2023-2024 m.m. veiklos planas 2024-01-17 11:48:02 520.96 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių duomenys 2024-01-17 11:48:02 204.71 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2024-2026 metų strateginis planas 2024-01-17 11:48:02 230.57 KB
Želvos gimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024-06-18 09:56:20 2.94 MB
Želvos gimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita 2024-01-17 11:48:02 196.08 KB
Želvos gimnazijos 2022-2023 m.m. ugdymo planas 2024-01-17 11:48:02 508.44 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-01-17 11:48:02 515.62 KB
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (tėvams) 2024-01-17 11:48:02 112.63 KB
Želvos gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2024-01-17 11:48:02 445.36 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2024-01-17 11:48:02 404.47 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2019 m. ataskaita 2024-01-17 11:48:02 437.47 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2024-01-17 11:48:02 374.82 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2024-01-17 11:48:02 1.76 MB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2018 metų ataskaita 2024-01-17 11:48:02 281.63 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos direktoriaus 2017 m. ataskaita 2024-01-17 11:48:02 213.19 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
2024-03-31 1.41 MB
2023 metų ataskaitos
2023-03-31 1.42 MB
2023-06-30 1.43 MB
2023-09-30 1.44 MB
2023-12-31 1.78 MB
2022 metų ataskaitos
2022-03-31 2022-05-17 12:10:53 504.07 KB
2022-06-30 156.67 KB
2022-09-30 1.28 MB
2022-12-31 2023-05-15 12:31:19 1.81 MB
2021 metų ataskaitos
2021-12-31 2022-03-15 20:25:15 1.75 MB
2021-09-30 2022-03-15 20:25:15 1.28 MB
2021-06-30 2022-03-15 20:25:15 1.3 MB
2021-03-31 2022-03-15 20:25:15 1.29 MB
2020 metų ataskaitos
2020-03-31 2021-07-12 15:28:05 757.08 KB
2020-06-30 2021-07-12 15:28:34 770.83 KB
2020-09-30 2021-07-12 15:28:56 5.27 MB
2020-12-31 2021-07-12 15:29:17 1.37 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 metų ataskaitos
2024-03-31 432.57 KB
2023 metų ataskaitos
2023-03-31 3.13 MB
2023-06-30 517.35 KB
2023-09-30 485.98 KB
2023-12-31 538.48 KB
2022 metų ataskaitos
2022-03-31 2022-04-19 12:25:06 330.02 KB
2022-06-30 384.14 KB
2022-09-30 395.86 KB
2022-12-31 518.15 KB
2021 metų ataskaitos
2021-12-31 2022-01-17 20:20:32 951.43 KB
2021-09-30 2022-01-17 20:20:32 4.86 MB
2021-06-30 2022-01-17 20:20:32 660.3 KB
2021-03-31 2022-01-17 20:20:32 562.75 KB
2020 metų ataskaitos
2020-12-31 2021-07-12 15:30:08 738.61 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-25 14:41:12 222.97 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo valgiaraštis 2022-09-30 13:27:34 2.5 MB
Parduodamu patiekalų valgiaraštis 2022-09-03 08:35:10 902.11 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (6-10 metų) 2022-09-03 08:38:24 580.75 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (11 metų ir vyresn.) 598.9 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Želvos gimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-07 13:20:33 13.32 KB
2023 m. Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 2024-02-02 11:55:23 255.41 KB
2023 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas 2024-02-02 11:55:23 332.95 KB
Želvos gimnazijos 2023 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-02 11:55:23 147.51 KB
Želvos gimnazijos viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2024-02-02 11:55:23 268.36 KB
2022 m. Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 2024-02-02 11:55:23 1.16 MB
2022 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2022-05-16) 2024-02-02 11:55:23 192.64 KB
2022 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2022-04-28) 2024-02-02 11:55:23 189.26 KB
2022 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2022-02-21) 2024-02-02 11:55:23 217.94 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2022 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-02 11:55:23 808.25 KB
2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 tipinė forma 2024-02-02 11:55:23 808.58 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2021-11-30) 2024-02-02 11:55:23 181.06 KB
2021 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas (2021-11-12) 2024-02-02 11:55:23 233.04 KB
2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (2021-09-30) 2024-02-02 11:55:23 249.67 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2021 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-02 11:55:23 113.49 KB
2020 m. viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 tipinė forma 2024-02-02 11:55:23 284.36 KB
Ukmergės r. Želvos gimnazijos 2020 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-02 11:55:23 147.29 KB
Viešųjų pirkimų ataskaita ATn-3 už 2019 m. 2024-02-02 11:55:23 302.95 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Želvos gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2021-11-29 08:41:41 128.34 KB
Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-11-29 08:41:41 125.06 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-06-04 11:57:03 676.63 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencijos priemonių planas 174.36 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 410.97 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 410.96 KB
Darbuotojų, mokinių (ugdytinių), jų tėvų, globėjų asmens duomenų apsaugos politika 222.39 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. II pusmetis 2024-01-30 12:28:33 309 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. I pusmetis 2024-01-30 12:28:33 314 KB
Patyčių prevencija Atnaujinta Dydis
Opkus planas 2023-2024 m.m. 2024-01-18 09:07:46 181.33 KB
Rekomendacijos_tevams 760.51 KB
Olweus tyrimo rezultatai 2022 2023-03-24 07:45:20 652.62 KB
Želvos gimnazijos psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 119.06 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Želvos gimnazijoje politika 108.84 KB
Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa 40.9 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2.22 MB